Hjertekampen - nøkkelen til yngre medlemmer

Oppnådde nærmere 50 000 app nedlastninger med 70% - 80% aktive brukere

LHL

Kundens utfordring.

Øke den digitale medlemsrekrutteringen og samtidig nå ut til en yngre målgruppe. Hvordan få unge og friske til å melde seg inn i en forening som ikke har noe tilbud til dem?

Hva leverte vi?

Konsept

App

Film

Foto

Løsning.

Med Hjertekampen, et trenings- og kostholdsprogram for hjerte- og lungeFRISKE, har LHL fått nøkkelen til å engasjere og rekruttere via sitt forebyggende helsearbeid. Dette har gjort LHL-medlemskap nyttig og relevant for en yngre målgruppe. MP har stått for utviklingen konsept, navn, rekruttering av eksterne bidragsytere, app, nettside, filmer og kundereise. Kompetansen på helse, trening og kosthold fant vi blant LHLs dyktige fysioterapeuter, leger og spesialister. Hjertekampen, økonomisk støttet av Damm-stiftelsen, ble lansert 14.2.21 - Alle Hjerters Dag.

Resultat.

Nærmere 50.000 app-nedlastninger per dd hvor målte åpninger viser at cirka 80% er i ukentlig bruk. Medlemmer rekruttert direkte fra Hjertekampen er i snitt betydelig yngre enn eksisterende medlemsmasse. Innsamlede data anvendes til videre oppfølging og målrettet rekruttering iht GDPR. Hjertekampen genererer også medieoppslag/PR som bidrar til ny og økt oppmerksomhet om LHL som organisasjon og merkevare.

Kontakt media performance i dag

Ta kontakt og se hva du kan få til!

Bedriften/Virksomhetens navn
E-post
Melding
Takk for henvendelsen!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Andre arbeider.